• Leren om zichzelf te voeden is een belangrijke ontwikkel